Byggt i egen regi i Strömstad

Fastigheten Montören 8 på Prästängen stod färdig våren 2008 och har en uthyrningsbar yta på 3300 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresgästerna är Ana Trollhättan AB, återförsäljare för bilmärkena Saab, Opel och Chevrolet och Strömstads Däck & Fälg AB (fd Strömstads Vulk). Hyresgästen Roy´s Bilservice AB – en auktoriserad GM verkstad såldes februari 2010 till ANA Trollhättan AB och ingår numera som en del i deras verksamhet i fastigheten.

Fastigheter sålda till Orvelin Group

Genom överlåtelse av aktierna i Solhyasinten i Strömstad AB till Gottebiten En Gros AB, ett dotterbolag till Orvelin Group AB den 16 juni 2008, avvecklar Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson merparten av sitt fastighetsinnehav i Strömstad.

I Solhyasinten Strömstad AB ingår fastigheterna Torsken 1, Torsken 2, Torsken 7, Torsken 8, Långan 8, Krabban 3, Skepparen 8, Skepparen 3, Svanen 1, Hummern 3, Storken 4,5,6, Sillen 9, Sillen 10, Montören 3, Montören 6, Pilen 6 och Pilen 7.

Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson kommer efter överlåtelsen att ha kvar den nybyggda fastigheten på Prästängen, Montören 8 samt jordbruksfastigheterna Blomsholms Säteri och Bovalls Gård.

Privatägt blir aktiebolagägt i Strömstad

Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson överlåter from 1 april 2008 samtliga sina fastigheter, förutom Montören 8, till Solhyasinten i Strömstad AB. Solhyasinten i Strömstad AB blir därmed i juridisk mening hyresvärd. Administartivt kommer allt som tidigare att skötas från kontoret i Hovås, Göteborg. Mats Dempe med bolaget Dempes Fastighetsservice kommer även som tidigare att svara för fastighetsskötseln.