Två fastigheter sålda i Olskroken

Fastigheterna Gårda 70:17, Kobbarnas väg 1 A-B/Redbergsvägen 3 samt Gårda 70:18, Kobbarnas väg 1 C-D har sålts till Sigillet Fastighets AB med tillträde 30/9 2011.