Fastigheter sålda till Orvelin Group

Genom överlåtelse av aktierna i Solhyasinten i Strömstad AB till Gottebiten En Gros AB, ett dotterbolag till Orvelin Group AB den 16 juni 2008, avvecklar Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson merparten av sitt fastighetsinnehav i Strömstad.

I Solhyasinten Strömstad AB ingår fastigheterna Torsken 1, Torsken 2, Torsken 7, Torsken 8, Långan 8, Krabban 3, Skepparen 8, Skepparen 3, Svanen 1, Hummern 3, Storken 4,5,6, Sillen 9, Sillen 10, Montören 3, Montören 6, Pilen 6 och Pilen 7.

Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson kommer efter överlåtelsen att ha kvar den nybyggda fastigheten på Prästängen, Montören 8 samt jordbruksfastigheterna Blomsholms Säteri och Bovalls Gård.

Privatägt blir aktiebolagägt i Strömstad

Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson överlåter from 1 april 2008 samtliga sina fastigheter, förutom Montören 8, till Solhyasinten i Strömstad AB. Solhyasinten i Strömstad AB blir därmed i juridisk mening hyresvärd. Administartivt kommer allt som tidigare att skötas från kontoret i Hovås, Göteborg. Mats Dempe med bolaget Dempes Fastighetsservice kommer även som tidigare att svara för fastighetsskötseln.

ANA Trollhättan återetablerar sig i Strömstad

Vi är glada att kunna välkomna ANA TROLLHÄTTAN AB som ny hyresgäst i vår nybyggda fastighet på Prästängen i Strömstad.
ANA Trollhättan kommer att bedriva bilförsäljning av starka varumärken som SAAB, OPEL och CHEVROLET.
ANA Trollhättan beräknar att öppna sin verksamhet 1 juni 2008.