Om GLG-fastigheter

GLG-Fastigheter äger och förvaltar fastigheter med huvudsakligen bostadslägenheter i Göteborg och Mölndal. I Strömstad äger GLG industri/handels- och jordbruksfastigheter. Långsiktighet, aktivt engagemang och närhet till sina hyresgäster präglar GLG-fastigheters målsättning och verksamhet.

Affärsidé

GLG-Fastigheter har som affärsidé att långsiktigt äga, förvalta och utveckla sina fastigheter.

Historik

GLG-Fastigheter ägs gemensamt av Kjell Godsäter, Staffan Lidén och Bertil Gustafsson. GLG-Fastigheter startade sin verksamhet 1972 i Lindome. Under hela 70-talet byggde vi företrädesvis villor och radhus i Göteborgsregionen. En tid under senare hälften av 70-talet ägde och drev vi Kungsbacka Trä AB. Ett dotterbolag till detta företag höll under några år på med uthyrning av större segelbåtar. 1974 inköptes den första hyresfastigheten. 1980 renodlades verksamheten. GLG-Fastigheter gick helt in för att köpa, bygga om och förvalta egna hyresfastigheter och koncentrerade under andra halvan av 1990-talet ägandet till orterna Göteborg, Strömstad och Uddevalla.

2003 köptes Kungsporten i Billdal – en kommersiell fastighet på ca 18 000 kvm med butiker, kontor och lagerlokaler. Sista förvärvet gjordes 2004 och var ett bostadshyreshus på 50 lägenheter i Kallebäck i Göteborg.

Som mest ägde och förvaltade GLG-Fastigheter drygt 65 fastigheter på totalt ca 120 000 kvm fördelade på 1000 bostadslägenheter och 300 kommersiella lokaler.

Under åren 2006 – 2010 har Kungsporten samt huvuddelan av GLG-Fastigheters fastighetsinnehav i Strömstad sålts. Därutöver har några fastigheter i Göteborg och Mölndal ombildats till bostadsrätter.