Ny lag – Lägenhetsregistret

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet håller i denna insamling.
Upplägget är att varje hus med flera entréer ska ha en egen adress och numreringen för varje adress ska vara ett nummer bestående av fyra siffror där de två första siffrorna anger våningsplan och de två sista bostadens läge inom planet dvs bottenplanet kommer alltid att börja på 10 där bostaden nummer 1 kommer att få lägenhetsnummer 1001, våningsplan 1 börjar med 11 vilket blir lägenhetnummer 1101 för första bostaden på det planet osv..
Nuvarande lägenhetsnummer, som framgår av hyresavtalet och är angivet på lägenhetsdörren kommer att behållas och kompletteras med det nya fyrsiffriga nummret. Närmare information kommer.
I samband med byte av bostad och mantalskrivningsort kommer man med stor sannolikhet att på något sätt efterfråga detta nya lägenhetsnummer.