Lokalhyresgäst

Klicka på en rubrik nedan för mer information:

Hyresavtalet
Uppsägning
Underhåll
Skyltning m.m.
Brand m.m.
Tänk på att…

 

Hyresavtalet

Var noga med att alltid läsa igenom hyresavtalet. Avtalet reglerar de rättigheter och skyldigheter som du har som hyresgäst.

Uppsägning

En uppsägning måste alltid ske skriftligen och vara undertecknad av den/de som har undertecknat avtalet eller behörig firmatecknare.

Underhåll

När det gäller lokalavtal så har parterna en större frihet att avtala om ansvarsfördelningen. I det flesta lokalhyresavtal ligger det på hyresgästen att svara för underhåll av golv, väggar, tak samt inredning tillhandahållen av hyresvärden. Det innebär att hyresgästen svarar på eget ansvar och bekostnad för reparationer och service för bl a kylskåp, spis, fläkt, toaletter, duschar, lås. Bedöms att ett utbyte måste ske så faller kostnaden på hyresvärden.

Skyltning m.m.

Uppsättning av skyltar etc. på fasad eller på fastigheten i övrigt får inte ske utan medgivande från hyresvärden.

Brand m.m.

Den 1 januari 2004 trädde den nya Lagen om skydd mot olyckor i kraft och ersätter därmed Räddningstjänstlagen. Den nya lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde, såväl på hyresvärd som på hyresgäst, med krav på ett systematiskt arbete med brandskyddet. Hyresgästen skall därför dels informera sig om de nya krav som ställs och dels till hyresvärden – om denne så begär – skriftligen redovisa sin verksamhets brandskyddsarbete. Ta kontakt med oss eller Räddningstjänsten för närmare information om vad det är som gäller.

Tänk på att…

  • informera personalen om brandsäkerheten på ditt företag
  • gå igenom brandsläckare mm
  • håll alltid evakueringsvägarna fria
  • lagra inte pallar eller annat utvändigt lokalen

 

Leave a Reply