Garage och P-platser

Hyresavtalet
Var noga med att alltid läsa igenom hyresavtalet. Avtalet reglerar de rättigheter och skyldigheter som du har som hyresgäst. P-platsen eller garaget får inte hyras ut till någon annan utan hyresvärdens medgivande.

 

Allmänt

  • Hyresgästen svarar för att hålla p-platsen fri från snö.
  • Däck eller annan utrustning får inte förvaras i ett parkeringsgarage dels på grund av brandrisk och dels på grund av risken för stöld.
  • Bilar per definition ”skrotbilar” får inte heller uppställas.
  • Vid förhyrning av separata garage med eluttag, får hyresgästen inte nyttja el för bedrivande av rörelse eller koppla till hushållsmaskiner.

Leave a Reply