Bostadshyresgäst

Klicka på en rubrik nedan för mer information:

Hyresavtalet
Uppsägning
Uthyrning i andra hand
Hundar och katter
Allmänt

Hyresavtalet

Var noga med att alltid läsa igenom hyresavtalet. Avtalet reglerar de rättigheter och skyldigheter som du har som hyresgäst.


Uppsägning

En uppsägning måste alltid ske skriftligen och vara undertecknad av den/de som har undertecknat avtalet. Uppsägningstiden är alltid 3 månader och avtalet upphör månadsskiftet närmast efter 3 månader.

Uthyrning i andra hand

Att upplåta sin lägenhet i dess helhet till någon annan får endast ske efter det att hyresvärden har lämnat sitt medgivande. Hyresgästen kan inte i förväg komma överens med någon annan om en andrahandsupplåtelse innan hyresvärden har beretts möjlighet dels att pröva de skäl som den egna hyresgästen har och dels pröva den tilltänkta andrahandshyresgästens förutsättningar att kunna fullgöra kommande förpliktelser. Vi hjälper till att skriva ut ett avtal för andrahandsupplåtelse.

Hundar och katter

Vi har inget förbud mot att hyresgäster har katt eller hund. Vi har dock tagit beslut på att förbjuda innehav av hund per definition ”kamphund”.
I en hyresfastighet där många människor bor är det viktigt att ni som har hund tar hänsyn till övriga boende genom att hålla hundar kopplade och att inte låta dessa göra sina behov inom fastighetens område. Detsamma gäller att inte låta katterna göra sina behov på lekplatserna eller låta dessa vistas onödigt i trapphus eller gemensamma utrymmen. Det är vidare inte tillåtet att ha ormar i lägenheten.

Allmänt

GLG-fastigheter har som målsättning att alla hyresgäster skall trivas i sitt boende. En viktig del i detta är att som hyresgäst visa hänsyn och respektera de regler som gäller.

 • Nattvila – Praxis är att hyresgäst skall kunna beredas nattvila mellan 22.00 – 07.00. Det innebär att under den tiden skall hänsyn tas till omgivningen i större utsträckning. Respektera detta genom att bl a minska ljudet på tv:n och stereon och skjut upp aktiviteter som är ljudstörande till påföljande dag.

 • Tvättstuga – Visa hänsyn till den som kommer efter dig genom att vara klar i tid och efterlämna tvättstugan i städat skick.

 • Vid fel och brister – Om en kran, avlopp eller något annat av betydelse av snabba åtgärder går sönder så måste detta anmälas skyndsamt. Om så inte sker och bristen därmed orsakar en större skada kan du som hyresgäst bli skadeståndsskyldig för den merkostnad som har uppkommit.

 • Ansvar – Hyresgästen har ett exklusivt nyttjande till sin lägenhet, vilket innebär att hyresvärden normalt inte har ett direkt tillträde till denna utan hyresgästens medgivande. Hyresgästen har en skyldighet att vårda lägenheten under hyrestiden, innebärandes att hyresgästen svarar för alla skador orsakade av vårdslöshet eller försumlighet vilket också gäller vid onormalt slitage av lägenheten.

 • Installationer – Det finns inte ett direkt förbud på att installera tvätt- och diskmaskin eller persienner. I vissa fastigheter är det direkt olämpligt att installera maskiner på grund av begränsningar i utrymmen, ventilation m. m. Kontakta oss innan för närmare information om vad som gäller i just din fastighet. Tänk också på att alla installationer måste ske av fackman – dvs. fackmannamässigt utfört för att undanröja risk för läckage och brand.

 • Parabol m. m. – Uppsättning av parabol på tak, fasadvägg – såväl utvändigt som invändigt balkong – eller på balkongräcke är ej tillåtet. Likaså gäller det beträffande uppsättning av markiser. Parabol får sättas upp invändigt balkongen på eget stativ och den får inte sticka upp högre än maximalt halva sin höjd ovanför balkongräcket.

 • Balkonger – Blomlådor skall sitta på insidan balkongräcket. Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkongen. Avser även lägenheter med altan. Endast el-grill får användas. Med hänsyn till grannarna är det olämpligt att skaka mattorna från balkongen.

 • Cyklar & barnvagnar – Cyklar får inte förvaras i entréerna, trapphuset eller på lägenhetsplanen utan i avsedda cykelrum. Detta är viktigt ur evakueringssynpunkt vid brand och sjuktransport. Lås inte fast cyklarna vid räcken utanför fastigheten då dessa snabbt skadas.

 • Mopedåkande – Det är förbjudet att köra moped på gångvägarna inom fastigheten.

 • Rökning – För den allmänna trivseln är det inte tillåtet att röka i tvättstugan, källare, vindar och trapphus.

 • Källare & vindar – Ställ inte ut möbler, kartonger eller annat skrymmande i källar- och vindsgångarna på grund av brandrisken. Förvara dessa saker i eget förråd till dess container ställs ut eller forsla bort sakerna till soptippen.

 

Leave a Reply