Allmäna vägen 15 ombildad till bostadsrätt

Fastigheten Majorna 201:3, Allmänna vägen 15, har ombildats till bostadsrätter. Ny ägare från och med 1 februari 2010 är Bostadsrättsföreningen Allmänna vägen 15.