HYROR 2013

För Göteborg och Mölndal har överenskommelse träffats om en hyrsjustering inom intervallet 1,6 – 2,2 % från den 1 januari 2013.

För Uddevalla har överenskommelse träffats om en hyresjustering inom intervallet 2 – 2,2 % från den 1 januari 2013.

Ny hemsida lanseras

GLG Fastigheter lanserar ny hemsida för att möta upp till besökarnas önskemål gällande layout och lättillgänglig information. Utvecklingen har skett tillsammans med leverantören Molnity från Göteborg.

Två fastigheter sålda i Olskroken

Fastigheterna Gårda 70:17, Kobbarnas väg 1 A-B/Redbergsvägen 3 samt Gårda 70:18, Kobbarnas väg 1 C-D har sålts till Sigillet Fastighets AB med tillträde 30/9 2011.

Hyrorna klara i Göteborg och Mölndal

Hyrorna för 2011 höjs i Göteborg med 1,25-2,25 % och i Mölndal med 1,9 %.

Hyrorna klara för 2011 i Uddevalla

Höjningen för 2011 blir 2,7 %.

Byggt i egen regi i Strömstad

Fastigheten Montören 8 på Prästängen stod färdig våren 2008 och har en uthyrningsbar yta på 3300 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresgästerna är Ana Trollhättan AB, återförsäljare för bilmärkena Saab, Opel och Chevrolet och Strömstads Däck & Fälg AB (fd Strömstads Vulk). Hyresgästen Roy´s Bilservice AB – en auktoriserad GM verkstad såldes februari 2010 till ANA Trollhättan AB och ingår numera som en del i deras verksamhet i fastigheten.

ANA Trollhättan förvärvar Roys Bilservice AB

Under våren har ANA Trollhättan förvärvat Roy`s Bilservice AB och har nu en komplett verksamhet med bilförsäljning och bilverkstad. ANA hyr sammanlagt 2002 kvm.

Allmäna vägen 15 ombildad till bostadsrätt

Fastigheten Majorna 201:3, Allmänna vägen 15, har ombildats till bostadsrätter. Ny ägare från och med 1 februari 2010 är Bostadsrättsföreningen Allmänna vägen 15.

Verktumsgatan 4-18 ombildad till bostadsrätt

Fastigheten Järnbrott 145:1, Verktumsgatan 4 – 18 i Västra Frölunda har ombildats till bostadsrätter. Ny ägare från och med 1 december 2009 är Bostadsrättsföreningen Verktum.

Ny lag – Lägenhetsregistret

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet håller i denna insamling.
Upplägget är att varje hus med flera entréer ska ha en egen adress och numreringen för varje adress ska vara ett nummer bestående av fyra siffror där de två första siffrorna anger våningsplan och de två sista bostadens läge inom planet dvs bottenplanet kommer alltid att börja på 10 där bostaden nummer 1 kommer att få lägenhetsnummer 1001, våningsplan 1 börjar med 11 vilket blir lägenhetnummer 1101 för första bostaden på det planet osv..
Nuvarande lägenhetsnummer, som framgår av hyresavtalet och är angivet på lägenhetsdörren kommer att behållas och kompletteras med det nya fyrsiffriga nummret. Närmare information kommer.
I samband med byte av bostad och mantalskrivningsort kommer man med stor sannolikhet att på något sätt efterfråga detta nya lägenhetsnummer.